Framsyning

Folkedanslaget tek på seg framsyningar og kan presentera norsk folkedans på ulike arrangement som festar, kongressar ol. Om ønskjelig kan dei som har bunad av oss, bruke det. Musikk til er gjerne Spelmannslaget i BUL.  

Ta kontakt om dykk er interesserte!