Hytta

BUL eig ei hytte på Lian. Denne leigast ut til privatpersonar og organisasjonar.